0
உலகம்

பதிவாகிய தரவுகள்
382,972
குணமடைந்தோர்
102,524
மரணம்
16,585
Affected Countries
192

இலங்கை

பதிவாகிய தரவுகள்
102
சிகிச்சை அளிக்கப்படுவோர்
100
குணமடைந்தோர்
02
Suspected
229

Post a Comment

 
Top