0
சுதந்திரம் வரும் என எங்கள் கையில் ஆயுதம் திணித்தவர்களே - என் இளமையை இனி எனக்கு யார் தருவார்கள் சுதந்திரம் வரும் என எங்கள் கையில் ஆயுதம் திணித்தவர்களே - என் இளமையை இனி எனக்கு யார் தருவார்கள்

முதலே சொல்லிடுறன் இந்த பதிவு என்னது இல்ல... என் நண்பரோடது. நான் படித்து அழுத பதிவும் தான். அவ்ளோ எழுத்தில் உயிர்ப்பு இருந்தது... படித்து ப...

Read more »
 
 
Top