0
கார்த்திகை தீப நாளில் சொக்கப்பனை கொளுத்துவது ஏன் தெரியுமா? கார்த்திகை தீப நாளில் சொக்கப்பனை கொளுத்துவது ஏன் தெரியுமா?

அக்னியை கடவுளாக வழிபடும் வழக்கம் காலம் காலமாக உள்ளது. பஞ்ச பூதங்களில் அக்னியை வணங்குவது தனி சிறப்பு. தீபமாக ஏற்றி வணங்கி அதில் இறைவனை காண்...

Read more »
 
 
Top